Sodybos taisyklės

Šios taikyklės sukurtos tam, kad apsaugoti lankytojus nuo nelaimingų atsitikimų, išvengti nemalonių situacijų bei pilnavertiškai pailsėti.

REZERVAVIMAS – MOKĖJIMAI

 • Atliekamas išankstinis visos sumos apmokėjimas.
 • Avansiniai mokėjimai ir rezervacijos mokesčiai nėra gražinami.
 • Lankytojams neišbuvus rezervuoto laiko, mokestis už neišbūtą laiką nėra grąžinamas.

REZERVACIJOS PERKĖLIMAS

 • Rezervaciją galima perkelti likus daugiau nei 14 parų iki atvykimo dienos. Jeigu perkeliant į naują datą, ši data brangesnė, skirtumą apmoka lankytojas. Jeigu naujoji data pigesnė, skirtumas nėra gražinamas, tačiau suteikiama galimybė užsisakyti papildomų paslaugų už šią sumą.
 • Norint perkelti rezervaciją likus mažiau nei 14 parų, tačiau daugiau nei 7 paros iki atvykimo, perkeliama tik 50% užsakymo sumos. Likusią dalį reikia primokėti papildomai.
 • Likus mažiau nei 7 paroms iki atvykimo rezervacijos perkelti negalima.
 • Užsakymo perkėlimas galimas tik 1 kartą.

ATVYKIMAS-IŠVYKIMAS

 • Tarpe tarp lankytojų turime labai daug darbo, kuris tikrai užtrunka, todėl tikimės iš lankytojų supratingumo ir prašome laikytis šių atvykimo-išvykimo taisyklių.
 • Atsivešti augintinius į sodybos teritoriją griežtai draudžiama.
 • Maksimalus lankytojų skaičius nurodomas prieš rezervuojant;  papildomiems Lankytojams paslaugos gali būti teikiamos tik iš anksto pranešus ir apmokėjus pagal įkainius.
 • Lankytojams griežtai draudžiama savo nuožiūra priimti net trumpam atykusius draugus, giminaičius ar kitus žmones.

‘‘Evita‘‘

 • Check-in (Atvykimas) nuo 15:00
 • Check-out (Išvykimas) iki 12:00

‘‘Soprano‘‘

 •  Check-in (Atvykimas) nuo 17:00
 • Check-out (Išvykimas) iki 13:00

‘‘Gilė‘‘

 •  Check-in (Atvykimas) nuo 14:00
 • Check-out (Išvykimas) iki 11:00

‘‘Liepsnius‘‘

 •  Check-in (Atvykimas) nuo 16:00
 • Check-out (Išvykimas) iki 13:00

‘‘Neila‘‘

 •  Check-in (Atvykimas) nuo 16:00
 • Check-out (Išvykimas) iki 12:00

‘‘Brendis‘‘

 • Check-in (Atvykimas) nuo 18:00
 • Check-out (Išvykimas) iki 15:00
 • Ramybės valandos nuo 22:00 iki 08:00
 • Atvykę į sodybą turite susimokėti pilną paslaugų kainą.
 • Lankytojai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje esantį kinojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (pvz vienos sudaužytos taurės ar indo kaina 5eur)
 • Prieš išvykstant iš sodybos atsiskaityti už papildomas paslaugas bei priduoti nuomojamas patalpas dalyvaujant šeimininkui.
 • Pamesti-Rasti daiktai saugomi 30dienų.

SODYBOS TERITORIJOJE LANKYTOJAI GALI:

 • Kubilu – jacuzzi              50-80eur
 • Sporto sale                      10eur
 • SPA                                   150 eur
 • Grill-šašlykine                  10eur
 • Kamado Grill                    15eur
 • Dviračiais                         10eur
 • Žirgyno paslaugomis     (mokama)
 • Irklentėmis                      20eur
 • Vaikų dienos stovykla   50eur
 • Laužaviete
 • Vaikų žaidimo aikštele
 • Poilsio erdvėmis

DRAUDŽIAMA

 • Važiuoti į sodybos teritoriją su transporto priemone: automobiliai paliekami parkinge.
 • Atsivešti ir laikyti gyvūnus.
 • Triukšmauti ar leisti muziką
 • Kurti krosnelę be šeimininko leidimo ir neišklausius saugos instruktažo.
 • Rūkyti patalpose
 • Pilti alhohilį (alų) ant pirties krosnelės akmenų
 • Lauke naudoti kambarių rankšluosčius, patalynę, anklodes ar kitą vidaus inventorių.
 • Palikti vaikus vienus be priežiūros sodybos teritorijoje.
 • Maitinti, liesti ar erzinti sodyboje esančius gyvūnus.
 • Eiti į žirgų aptvarus (liestis prie aptvarų – Elektrinis piemuo)
 • Laužyti medžių šakas ir skinti augalus
 • Eiti į arklides be darbuotojo sutikimo ir priežiūros.
 • Šūkauti ar daryti staigius judesius prie žirgų ar treniruočių metu.
 • Mesti higienos priemones į WC.

LANKYTOJAI PRIVALO:

 • Susipažinti su saugos ir vidaus taisyklėmis.
 • Nepaliktų vaikų vienų be priežiūros (neleisti vaikams žaisti vieniems prie tvekinuko, eiti prie žirgų); Tėvai/Globėjai privalo užtikrinti vaikų saugumą.
 • Rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas pelenines.
 • Kambaryje esančią krosnelę kūrenti tik gavus šeimininko leidimą ir išklausius saugos instruktažą. Vaikams neleisti kūrenti krosnelės.
 • Malkas laikyti tik tam skirtoje vietoje, nekūrenti krosnelės buitininėmis atliekomis ir nedėti daiktų prie krosnelės.